krzyżówka

człowiek niezaradny i niezdarny, oferma

Określenie

człowiek niezaradny i niezdarny, oferma (potocznie)

posiada 1 hasło: