krzyżówka - człowiek miłujący zbytek

Określenie

człowiek miłujący zbytek

posiada 1 hasło