krzyżówka - człowiek kpiący z ogólnie przyjętych zasad

Określenie

człowiek kpiący z ogólnie przyjętych zasad

posiada 1 hasło