krzyżówka - część stroju zakonnego

Określenie

część stroju zakonnego

posiada 1 hasło