krzyżówka - część rękojeści broni siecznej

Określenie

część rękojeści broni siecznej

posiada 1 hasło