krzyżówka - część pożyczki państwowej

Określenie

część pożyczki państwowej

posiada 1 hasło