krzyżówka

część kola stykająca się z wałem lub osią

Określenie

część kola stykająca się z wałem lub osią

posiada 1 hasło: