krzyżówka - cofanie się wojska

Określenie

cofanie się wojska

posiada 1 hasło