krzyżówka - ciężkie położenie, tarapaty

Określenie

ciężkie położenie, tarapaty

posiada 1 hasło
  • opały

Powiązane określenia posiadają 1 hasło

  • opresja