krzyżówka - centralny punkt trzęsienia ziemi

Określenie

centralny punkt trzęsienia ziemi

posiada 1 hasło