krzyżówka

bytność

Określenie

bytność

posiada 1 hasło:
Określenie

bytność

posiada dodatkowo 1 synonim:
  • przebywanie