krzyżówka

byt samoistny, doskonały

Określenie

byt samoistny, doskonały

posiada 1 hasło: