krzyżówka - byt niezależny od innych

Określenie

byt niezależny od innych

posiada 1 hasło