krzyżówka

bufiaste spodnie noszone na Wschodzie

Określenie

bufiaste spodnie noszone na Wschodzie

posiada 1 hasło: