krzyżówka - branie pod uwagę świadectw podczas rekrutacji na studia

Określenie

branie pod uwagę świadectw podczas rekrutacji na studia

posiada 1 hasło