krzyżówka - bitka wołowa w sosie

Określenie

bitka wołowa w sosie

posiada 1 hasło