krzyżówka

bezsilność

Określenie

bezsilność

posiada 1 hasło:
Określenie

bezsilność

posiada dodatkowo 7 synonimów:
  • bezbronność
  • bezsiła
  • impotencja
  • niemożność
  • nieproduktywność
  • niewydolność
  • uwiąd