krzyżówka - bezkrytyczny szpaner

Określenie

bezkrytyczny szpaner

posiada 1 hasło