krzyżówka - belka stanowiąca podporę stropu

Określenie

belka stanowiąca podporę stropu

posiada 1 hasło