krzyżówka - balkon na piętrze ze wszystkich stron obmurowany z oknami

Określenie

balkon na piętrze ze wszystkich stron obmurowany z oknami

posiada 1 hasło
  • erkier