krzyżówka - bada wpływ lotów kosmicznych na organizmy żywe

Określenie

bada wpływ lotów kosmicznych na organizmy żywe

posiada 1 hasło
  • bioastronautyka