krzyżówka - bada wpływ czynników biol. na życie i zdrowie człowieka