krzyżówka - Aventino, jedno z siedmiu wzgórz Rzymu

Określenie

Aventino, jedno z siedmiu wzgórz Rzymu

posiada 1 hasło
  • Awentyn

Powiązane określenia posiadają 4 hasła

  • Eskwilin
  • Palatyn
  • Wiminał
  • awentyn