krzyżówka - Aventino, jedno z siedmiu wzgórz Rzymu

Określenie

Aventino, jedno z siedmiu wzgórz Rzymu

posiada 1 hasło
  • Awentyn

Powiązane określenia posiadają 1 hasło

  • awentyn