krzyżówka - autor wielu pism historycznych i martyrologii, czczony 16 grudnia

Określenie

autor wielu pism historycznych i martyrologii, czczony 16 grudnia

posiada 1 hasło
  • Ado