krzyżówka - autor ujemnej opinii np. o filmie albo książce

Określenie

autor ujemnej opinii np. o filmie albo książce

posiada 1 hasło
  • krytykant