krzyżówka - autor nastrojowych wierszy

Określenie

autor nastrojowych wierszy

posiada 1 hasło
  • liryk

Powiązane określenia posiadają 1 hasło

  • poeta