krzyżówka - autokracja, autarchia, absolutyzm

Określenie

autokracja, autarchia, absolutyzm

posiada 1 hasło
  • autokratyzm

Powiązane określenia posiadają 2 hasła

  • absolutyzm
  • autokracja