krzyżówka - autarcha, despota, samowładca

Określenie

autarcha, despota, samowładca

posiada 1 hasło
  • satrapa

Powiązane określenia posiadają 2 hasła

  • dyktator
  • tyran