krzyżówka - austriacki port nad Dunajem

Określenie

austriacki port nad Dunajem

posiada 1 hasło
  • Linz

Powiązane określenia posiadają 4 hasła

  • Graz
  • Innsbruck
  • Krems
  • Wels