krzyżówka - austral. rasa bydła mięsnego, czerwona