krzyżówka - atrybut dawnego żeńca

Określenie

atrybut dawnego żeńca

posiada 1 hasło