krzyżówka - Atak, miasto w pn. Pakistanie nad Indusem