krzyżówka - artystka cyrkowa, akrobatka, ekwilibrystka