krzyżówka - arsan, arsyna, bezbarwny gaz, silnie trujący o zapachu czosnku