krzyżówka - arenit arkozowy, zwięzła skała osadowa należąca do grupy skał okruchowych