krzyżówka - arabski żaglowiec o jednym lub dwóch masztach