krzyżówka - apostoł, syn Zebedeusza, brat Jana apostoła, poniósł śmierć męczeńską jako pierwszy z apostołów

Określenie

apostoł, syn Zebedeusza, brat Jana apostoła, poniósł śmierć męczeńską jako pierwszy z apostołów

posiada 1 hasło
  • Jakub

Powiązane określenia posiadają 5 haseł

  • Bartłomiej
  • Filip
  • Piotr
  • Tadeusz
  • Tomasz