krzyżówka - aparat służący do badania, czy osoba przesłuchiwana mówi prawdę

Określenie

aparat służący do badania, czy osoba przesłuchiwana mówi prawdę

posiada 1 hasło
  • wariograf