krzyżówka - antynomiczność, antynomia, niezgodność