krzyżówka - Anton, 1856-1912, poeta słoweński, przedstawiciel realizmu