krzyżówka

antagonista

Określenie

antagonista

posiada 1 hasło:
Określenie

antagonista

posiada dodatkowo 4 synonimy:
  • adwersarz
  • nieprzyjaciel
  • przeciwnik
  • wróg