krzyżówka - Aniela z Kamińskich, 1818-1902, aktorka, śpiewaczka