krzyżówka - anglosaska miara powierzchni gruntu

Określenie

anglosaska miara powierzchni gruntu

posiada 1 hasło
  • akr

Powiązane określenia posiadają 1 hasło

  • hektar