krzyżówka - anglosaska miara długości

Określenie

anglosaska miara długości

posiada 1 hasło
  • pręt

Powiązane określenia posiadają 2 hasła

  • cal
  • liga