krzyżówka - Andrzej ..., autor tekstów piosenek śpiewanych przez M. Bajora i E. Gepp

Określenie

Andrzej ..., autor tekstów piosenek śpiewanych przez M. Bajora i E. Gepp

posiada 1 hasło