krzyżówka - aminotoluen, substancja aromatyczna pochodna toluenu, stosowana do produkcji barwników

Określenie

aminotoluen, substancja aromatyczna pochodna toluenu, stosowana do produkcji barwników

posiada 1 hasło
  • toluidyna