krzyżówka - aminokwas, składnik białek zwierzęcych i roślinnych

Określenie

aminokwas, składnik białek zwierzęcych i roślinnych

posiada 1 hasło
  • lizyna

Powiązane określenia posiadają 1 hasło

  • walina