krzyżówka - aminokwas egzogenny, składnik białek zwierzęcych i roślinnych

Określenie

aminokwas egzogenny, składnik białek zwierzęcych i roślinnych

posiada 2 hasła
  • lizyna
  • walina