krzyżówka - amer. rasa bydła mięsnego, powstała w wyniku bastardyzacji bizona z europ. rasami bydła

Określenie

amer. rasa bydła mięsnego, powstała w wyniku bastardyzacji bizona z europ. rasami bydła

posiada 1 hasło
  • beefalo