krzyżówka - Aleksander Kostka-..., przywódca ruchu antyszlacheckiego na Podhalu

Określenie

Aleksander Kostka-..., przywódca ruchu antyszlacheckiego na Podhalu

posiada 1 hasło
  • Napierski